Patient worden

 

Wilt u patiënt worden?

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Inschrijven

Het invullen van het inschrijfformulier geeft geen garantie op een definitieve inschrijving bij onze praktijk. U komt op een wachtlijst te staan. Op het moment dat wij weer patiënten aannemen, nemen wij contact met u op.

Wilt u een consult bij één van onze implantologen, neem dan telefonisch contact met ons op.

De eerste afspraak

Tijdens dit kennismakingsconsult wordt uw gebit zorgvuldig gecontroleerd en maken wij een aantal tandfoto’s om de situatie in uw mond goed te kunnen beoordelen. Wanneer het nodig is, maken wij op basis hiervan een planning of begroting voor verdere behandeling. Uiteraard heeft u tijdens dit consult de gelegenheid om eventuele vragen te stellen. Wij beantwoorden ze graag!

Bij dit eerste bezoek willen wij u vragen het volgende mee te nemen:

  • Uw identificatiebewijs (wij zijn verplicht om op basis hiervan uw BSN (burgerservicenummer) in onze administratie op te nemen)
  • Een ingevulde vragenlijst met betrekking tot uw gezondheid, medicijngebruik, etc. Deze heeft u van ons ontvangen na de bevestiging van het kennismakingsconsult
  • Het dossier van uw vorige tandarts. Hij (of zij) stuurt dit op uw verzoek naar ons op.

Medische gegevens

Uw mondgezondheid is een onderdeel van uw algemene gezondheid. Daarom laten wij u bij het eerste bezoek een gezondheidsvragenlijst invullen. Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te blijven informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, allergieën, etc.

Kwalitatief goede zorg op maat

Goede mondverzorging is om verschillende redenen belangrijk. Zo draagt een gezond en verzorgd gebit bij aan een goede eerste indruk. Daarnaast wijst onderzoek uit dat een gezonde mond een sterke relatie heeft met algehele gezondheid. Regelmatige controle van uw gebit is een eerste én belangrijke stap naar een gezonde mond. Zo kunnen we eventuele problemen voorkomen en helpen we u uw gebit gezond te houden.

Alles wat u moet weten over een goede mondverzorging kunt u vinden op www.allesoverhetgebit.nl of www.ivorenkruis.nl

Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)

Samen met onze patiënten levert ons hele team kwalitatief goede tandheelkundige zorg op maat. Om deze kwaliteit te kunnen blijven bieden, volgen we nascholingsprogramma’s en blijven we investeren in nieuwe technieken, materialen en ontwikkelingen. Om onze kwaliteit ook voor u toetsbaar te maken, zijn we ingeschreven in het KRT.

Doorverwijzen naar specialisten

Binnen Sanadens werken we nauw samen met verschillende tandheelkundige specialisten. U kunt hierbij denken aan kaakchirurgen, orthodontisten, parodontologen, kindertandartsen, het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde en het Tandtechnisch Laboratorium. Behandeling door één van deze specialisten vindt uitsluitend plaats nadat u door ons doorverwezen bent.

Privacy

Patiënteninformatie wordt alleen aan derden verstrekt indien u daarvoor, na overleg met de tandarts, toestemming geeft. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek zoals bij een verwijzing.

Voor de overdracht van uw patiëntendossier en -informatie aan een collega-tandarts is uw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming vereist.

Meld klachten!

Vindt u dat wij u onjuist, onvolledig of onzorgvuldig geïnformeerd of behandeld hebben, laat het ons weten. Onze praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT.

Zorg

Tarieven

Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen zijn de tarieven van de tandartsen vanaf 1 januari 2013 bepaald door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Dit betekent dat de tarieven die wij voor de behandelingen hanteren, gebaseerd zijn op deze richtlijnen. De tarieven worden landelijk vastgesteld door het CTG (College Tarieven Gezondheidszorg). Wij verwijzen u graag door naar de site www.mondzorgkosten.nl voor algemene uitleg over de tarieven.

Recente tarievenlijst  

Verzekering

U kunt zich bijna bij alle verzekeraars (aanvullend) verzekeren voor tandheelkundige zorg en de kosten die dat met zich meebrengt. Op www.allesoverhetgebit.nl vindt u meer informatie over de verschillende verzekeringen en hun dekking. Heeft u daarna nog vragen, neem dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Infomedics

Wij declareren via Infomedics. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics. U ontvangt de rekening digitaal. Mocht u de rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat doorgeven bij de balie. Op de website van Infomedics kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel een eenvoudig regelen. www.infomedics.nl

Begroting

Bij grotere en uitgebreide behandelingen adviseren wij u om een begroting te vragen. Hiermee kunt u bij uw verzekering navragen wat u daarvan vergoed krijgt. Overigens krijgt u van ons, voor behandelingen boven € 250,- automatisch een kostenraming. Tijdens de behandelingen kunnen zich onvoorziene complicaties voordoen die extra kosten met zich meebrengen.