Allround balie-/tandartsassistente

Op korte termijn zijn we op zoek naar een balie-/tandartsassistente, voor meerdere dagdelen in de week. Het is ons doel dat je zowel aan de balie als aan de stoel kunt functioneren.

Taakomschrijving tandartsassistente:

- Assisteren bij behandeling van patiënten
- Maakt de behandelkamer, materialen en instrumentarium gereed voor
  de behandeling.
- Assisteert de behandelaar bij de behandeling van de patiënt.
- Licht de behandeling en werkwijze toe aan de patiënt.
- Informeert de patiënt zonodig over eventuele vervolgstappen.
- Reinigt en desinfecteert, volgens geldende protocollen, richtlijnen en
   werkinstructies, de behandelkamer, verontreinigde oppervlakken,
   gebruikte materialen en instrumenten.
- registreert de patiënt- en behandelgegevens in de daartoe bestemde dossiers en systemen.

Taakomschrijving balieassistente:

-Neemt de telefoon aan. Handelt eenvoudige gesprekken en mail 
  zelfstandig af.
-Staat patiënten en derden aan de balie te woord en verstrekt, conform
  geldende protocollen de benodigde informatie.
-Vraagt de patiënt om de benodigde gegevens, zoals NAW, BSN, 
  tandheelkundige, medische- en verzekeringsgegevens. Slaat de 
  gegevens op in het daartoe bestemde systeem. Ziet erop toe dat de
  gegevens in het systeem actueel zijn.
-Controleert de gegevens van de patiënt in de daarvoor bestemde
  databanken.
-Draagt zorg voor het laten invullen van een medische anamneselijst
  door de patiënt en het verwerken ervan.
-Plant, in overleg met de patiënt, afspraken in en bewaakt en beheert de
  agenda. Attendeert zonodig de behandelaar en de patiënt op gemaakte
  afspraken en onderneemt de afgesproken acties bij niet nagekomen
  afspraken.
-Verheldert, aan de hand van geldende protocollen, de tandheelkundige
  vraag of pijnklacht en beoordeelt deze op spoedeisendheid en
  behandelingsduur. Overlegt bij twijfel met de behandelaar.
-Verwerkt standaard recepten en verwijsbrieven. Print deze en geeft
  deze, na controle en ondertekening door de behandelaar, mee aan de
  patiënt.
-Verstrekt zonodig de rekening aan de patiënt en draagt eventueel zorg
  voor directe betaling.
-Neemt, conform hiertoe geldende afspraken in de praktijk, klachten van
  patiënten in ontvangst en zorgt dat deze terechtkomen bij de daarvoor
  verantwoordelijke functionaris.

Functie-eisen:

• Tandartsassistente MBO 4, verkregen door opleiding en/of relevante
   werkervaring.
• Kennis van relevante wet- en regelgeving en de geldende protocollen,
   instructies en richtlijnen.
• Kennis van kwaliteitssystemen en –instrumenten.

Arbeidsvoorwaarden:

- leuke gezellige werkplek met ruimte voor eigen inbreng.
- een hecht en groot team met meerdere tandartsen, een
   praktijkmanager, tandtechnieker,PA-assistentes, assistentes,
  balie-assistentes en een omloopassistente.
- salariëring conform richtlijn KNMT.

Soort dienstverband:

Deeltijd, onbepaalde tijd