Stilstaan is geen ambitie

Zo is het! Daarom is het onze ambitie om te bewegen, te groeien. Allereerst in ons vak en later misschien wel in vierkante meters. Als vaste ‘bewoners’ van de Sanadens familiepraktijk zijn wij constant bezig om onze zorg nog verder te verbeteren. We stellen ons op de hoogte van de nieuwste technieken, gebruiken steeds betere materialen en volgen, waar mogelijk trainingen om op zijn minst gelijke tred te houden met de ontwikkelingen binnen ons vak. En liefst nog een stap of wat voor de muziek uit.

Wij hebben gemerkt dat de durf om te veranderen ons energie geeft en dat de zorg die wij geven, daar beter van wordt.

Heerlijk, een nieuwe jas

Wij willen er eigenlijk leuker uitzien.Net zoals u wel eens een moderner kapsel neemt of een spannender overhemd koopt, vonden wij als praktijk dat het hoog tijd werd voor een andere uitstraling. Zo hebben wij al 12 jaar hetzelfde logo terwijl alles wat wij doen maar steeds mooier en beter wordt. Verandert. Een nieuwe huisstijl en een moderne website zou wel aardig zijn, dachten wij zo. We hebben onze grafisch ontwerper Eloi Koster gevraagd daar eens over na te denken. En dat heeft hij gedaan. 

Glashard nee zeggen

Grafisch ontwerper Eloi Koster: “Mijn eerste, nogal stereotiepe, associatie was het beeld van een prachtige vrouw met een hagelwit gebit tegen een hardblauwe achtergrond. Een heel romantisch maar niet erg realistisch beeld. Ik dacht meer aan een fysiek aanwezig en tastbaar beeldmerk. Dus geen ‘plat’ grafisch ontwerp. Iets moois wat net zo hard is als een tand of kies, scherp, glad, kwetsbaar, wat om onderhoud vraagt en waar techniek een heel belangrijk deel van is.

Ik dacht gelijk aan glas!

Maar ja, dat maak ik niet. Ik heb tegen Sanadens eigenlijk nee gezegd: ik vond dat iemand anders het beeldmerk moest maken. Pas later zou ik op basis van het tastbare object, de huisstijl ontwikkelen. Ik wist wie zoiets van glas kon maken. Menno Jonker.”

menno jonker schetst zijn ontwerp voor het glasobject

Holistische tandarts

Onze opdracht aan Menno was min of meer vrij. Hij kreeg alle creatieve ruimte, mits geënt op de insteek van de maatschap. Na wat gesprekken viel hem op dat wij van Sanadens heel holistisch naar ons vak kijken. Dat is waar.

Holistisch is het functioneren van het hele systeem

De samenhang van dingen en zaken. In de conditie van je tanden, kiezen en tandvlees vind je ook de weerslag hoe je persoonlijke systeem werkt en onderhouden wordt. Het door Menno ontworpen en gemaakte glasobject bestaat uit twee, op zichzelf staande, maar ook weer samengestelde delen, ogend als een geheel. Sanadens, vaste cliënten weten dat, is ontstaan rond en met twee echtparen, die ook nog eens alle vier aan dezelfde universiteit studeerden. Alles hangt met elkaar samen en kan niet los van elkaar gezien worden. En dat sluit mooi aan op zoals Menno de dingen ziet. Al die waarden en aspecten heeft hij als kunstenaar opgeslagen en prachtig tot uiting gebracht in het glasobject. 

De Naald

Glaskunstenaar Menno Jonker is de kunstenaar die het glazen monument bij de Naald in Apeldoorn heeft gemaakt. De granieten kist met de glazen ballonnen. Een kunstenaar die zijn ambacht tot in de vingertoppen beheerst. Een vak dat net als de mondheelkunde bol staat van kennis en een hoge graad van techniekbeheersing. Eerlijk gezegd was de vraag alleen een beeldmerk en huisstijl, maar het aanstekelijke verhaal van Eloi en de parallellen tussen de glasblaaskunst en ons vak zijn wel bijzonder. We hebben in ons vak een enorme fascinatie voor techniek en het glasobject zit precies op het ‘snijvlak’ van alles. De overeenkomsten tussen glas, gebit en techniek zijn ook heel verrassend. Eloi ging hem benaderen.

Menno Jonker

Menno Jonker is beeldend kunstenaar en glasmaker. Menno wilde graag meewerken. Hij behoort tot de bekendste glaskunstenaars ter wereld. Hij is vaste ontwerper voor Royal Leerdam en zijn vrije glassculpturen zijn onder meer te bezichtigen in het Louvre in Parijs en Moma in New York. Hij vond het project interessant en prikkelend. Vooral het ongewisse van de uitkomst en de samenwerking wakkerde zijn creativiteit, zijn oorspronkelijkheid aan. Het blazen van glas is zijn ding. Wat hem fascineert is dat het een oud ambacht is dat duizenden jaren, in essentie, niet echt is veranderd, behalve dan op het gebied van zuiverheid en verenigbaarheid van mineralen en oxides. Die connectie met de wetenschap boeit hem. Het is allemaal chemie en werkt met de vier elementen van de oude wereld: water, lucht, aarde en vuur. 

Glazen geboorte

Voor Menno was het lastig dat het ontwerp getoetst moest worden op zijn kwaliteit als kunstobject, en de toepasbaarheid in een grafische vertaling. Voor het beeldmerk, logo, huisstijl of hoe je het ook wilt noemen. Uiteindelijk was het gekozen ontwerp helemaal wat we wilden. Als groepspraktijk hebben we een dag de praktijk gesloten om bij het glasblazen van ons object aanwezig te zijn. Het is heel mooi gemaakt. Bij glasblazerij Tetterode in Amsterdam hebben we gezien hoe vier man, onder de strakke regie van dirigent Menno Jonker, keihard en geconcentreerd werkten om ons kunstwerk te maken. Het is in al zijn ruwe ambachtelijkheid een fijnzinnig proces. Doe je het niet goed dan barst het glas. Het moest een week afkoelen en vervolgens zijn we ook bij het afwerkproces, het slijpen en polijsten geweest.

Het was fantastisch om bij de geboorte van ons object aanwezig te zijn!” 

Gevangen beeldmerk

Grafisch ontwerper Eloi Koster stond voor de schone taak om het glasobject in een beeldmerk te vangen. De kleuren vaalgroen en een roze-achtige leverkleur zijn in grafische toepassingen nogal uitgesproken. Groen als vriendelijk, rustig, natuurlijk, kwetsbaar en leverkleur-roze als een lichamelijke verwijzing naar tandvlees. Eloi heeft het object drie weken op zijn bureau gehad om te kijken hoe het licht valt. Hij wilde geen letterlijke kopie van het object als beeldmerk. Het moest op zichzelf staan als het op een brief zit of gestickerd op een auto wordt. En als cliënt moet je, wanneer je de praktijk binnenkomt, en het object ziet, de relatie met het beeldmerk zien en voelen. Zo van: Is dat object nou gemaakt aan de hand van het logo of andersom? Deze huisstijl is voor de komende 15 tot 20 jaar, daarom is Eloi ook niet over één nacht ijs gegaan. Omdat, vindt hij, huisstijl veel meer is dan een logo, een briefpapiertje en een envelop. Het is een visie! In die visie is een voorschot genomen op de kleding van de tandartsen in het grijs, mondhygiënisten wit en de assistenten in een mooie oud roze kleur. Dat zijn weliswaar wensen voor de toekomst maar er is getoetst of ze goed met elkaar combineren, van uitingen op het platte vlak tot aan het kleurgebruik in het interieur. Met elke keer het glasobject als bindend element.

 

impressie schetsproces beeldmerk

DE GEBOORTE VAN ONZE NIEUWE HUISSTIJL WAS EEN GEWELDIGE REIS. EN HET EINDRESULTAAT IS EEN SUPERSTRAK LOGO DAT WEL DE ASSOCIATIE OPROEPT MET EEN TAND, MAAR NIET OP EEN CLICHÉMATIGE MANIER. HET IS EEN JUWEELTJE!