Na een periode waarin we uitsluitend spoedzorg konden aanbieden, hebben we de reguliere behandelingen vanaf eind april weer voortgezet. We kunnen alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om contact met de praktijk op te nemen en uw afspraak kosteloos te annuleren.

 • Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij corona: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging of koorts (meer dan 38 graden), kortademigheid of benauwdheid of reuk- en/of smaakverlies? 
 • Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten? 
 • Heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden? 
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona en heeft u in de afgelopen 2 weken contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had? 
 • Bent u in thuisisolatie (verplichte quarantaine, vanwege direct contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld)? 
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Onderstaand volgen nog een paar extra aanwijzingen:

 • Kom pas op het tijdstip van uw afspraak bij ons binnen. Bent u te vroeg, wacht dan buiten de praktijk.
 • Kom alleen naar uw afspraak (indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen).
 • Komt u met meerdere personen, wacht dan buiten tot u geholpen kunt worden. 
 • Wij vragen u bij betreden van de praktijk uw handen te desinfecteren met handalcohol.
 • Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen met een mondspoelmiddel.
 • Het is op dit moment helaas niet mogelijk gebruik te maken van het toilet of uw tanden te poetsen in de praktijk.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen. In de wachtruimte proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Met vriendelijke groet,
Team Sanadens