Overdracht patiënteninformatie

Patiënteninformatie wordt niet aan derden verstrekt zonder overleg met de tandarts en alleen met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Voor de overdracht van het patiëntendossier aan een collega-tandarts is uitdrukkelijke toestemming vereist van de patiënt. Sanadens stuurt alleen informatie door als de patiënt hiertoe schriftelijk een verzoek heeft ingediend.

Voor het overdragen van uw patiëntendossier kunt u onderstaand formulier invullen.

Gegevens patiŽnt

Volledige naam
Geslacht
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
E-mailadres

Gegevens tandarts voor de overdracht van uw dossier

Naam tandarts
Straat en huisnummer
Postcode en Plaats
Wat is de reden van overdracht?

Versturen