Tandartsassistente

Algemene kenmerken


De tandartsassistent ondersteunt de tandarts en eventueel ook andere tandheelkundige professionals, zodat deze efficiënt en effectief de patiënten kunnen behandelen. De tandartsassistent werkt volgens professionele richtlijnen, werkinstructies en protocollen van de organisatie.

Doel van de functie


Het bieden van ondersteuning aan tandheelkundige zorgverleners bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van patiëntenbehandelingen.
Assisteren bij de behandeling van patiënten
• Maakt de behandelkamer, materialen en instrumentarium gereed voor
  de behandeling.
• Assisteert de behandelaar bij de behandeling van de patiënt. Licht de
  behandeling en werkwijze toe aan de patiënt. Informeert de patiënt
  zonodig over eventuele vervolgstappen.
• Reinigt en desinfecteert, volgens geldende protocollen, richtlijnen en
  werkinstructies, de behandelkamer, verontreinigde oppervlakken,
  gebruikte materialen en instrumenten.
• Registreert de patiënt- en behandelgegevens in de daartoe bestemde
  dossiers en systemen.

Profiel van de functie


• MBO 4 werk- en denkniveau, verkregen door opleiding en/of relevante
  werkervaring.
• Kennis van relevante wet- en regelgeving en de geldende protocollen,
  instructies en richtlijnen.
• Kennis van kwaliteitssystemen en –instrumenten.

Specifieke functiekenmerken


• Representativiteit, dienstverlenende en patiëntgerichte instelling.
• Sociale vaardigheden, zoals tact en empathisch vermogen.
• Accuratesse voor het op correcte wijze verwerken van een diversiteit
  aan gegevens.
• Flexibiliteit en stressbestendigheid bij het verrichten van
  werkzaamheden onder tijdsdruk.
• Inzicht benodigd voor het beoordelen van de spoedeisendheid en
  behandelingsduur van tandheelkundige vragen en pijnklachten en het in
  werking stellen van het juiste proces.
• motorische vaardigheden voor het verrichten van tandheelkundige
  handelingen in de mond.
• Integriteit bij de omgang met vertrouwelijke (patiënten)informatie.

Reageren:

U kunt uw reactie per e-mail richten aan Angelique Franken: a.franken@sanadens.nl